Оцените работу движка

„Drahé deti! Aj dnes vám v náručí prinášam svojho Syna Ježiša a žiadam od neho pokoj pre vás a pokoj medzi vami. Modlite sa a...

 Подробнее

„Drahé deti! Osobitným spôsobom vás dnes pozývam k modlitbe. Modlite sa, milé deti, aby ste pochopili, kto ste a kam máte...

 Подробнее

„Drahé deti! Modlite sa v tomto milostivom čase a proste o príhovor všetkých svätých, ktorí sú už vo svetle. Nech sú deň čo deň pre...

 Подробнее

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste aj vy boli ako hviezdy, ktoré svojou žiarou dávajú svetlo a krásu druhým, aby sa...

 Подробнее

„Drahé deti! Modlite sa na moje úmysly, lebo satan chce zničiť môj plán, ktorý tu mám, a ukradnúť vám pokoj. Preto, milé...

 Подробнее

„Drahé deti! Neuvedomujete si, aké milosti žijete v tomto čase, v ktorom vám Najvyšší dáva znamenia, aby ste sa otvorili a...

 Подробнее

„Drahé deti! Najvyšší mi dáva milosť, že môžem byť ešte s vami a že vás vediem v modlitbe po ceste pokoja. Vaše srdce i duša žíznia...

 Подробнее

„Drahé deti! Modlite sa a uvedomte si, že bez Boha ste prach. Preto obráťte svoje myšlienky i srdcia k Bohu a modlitbe. Dôverujte...

 Подробнее

„Drahé deti! Otvorte svoje srdcia milosti, ktorú vám Boh dáva skrze mňa. Tak ako kvet, ktorý sa otvára teplým lúčom slnka. Buďte...

 Подробнее

„Drahé deti! Znovu vás pozývam: začnite boj proti hriechu ako v prvých dňoch, choďte na spoveď a rozhodnite sa pre svätosť. Božia...

 Подробнее

Назад
1 2