Оцените работу движка

„Drahé deti! Aj dnes vás všetkých pozývam k modlitbe. Bez modlitby nemôžete žiť, pretože modlitba je reťaz, ktorá vás približuje k...

 Подробнее

„Drahé deti! Aj dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša a z náručia vám dávam jeho pokoj a túžbu po nebi. Modlím sa s vami za pokoj a...

 Подробнее

„Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam: modlite sa na moje úmysly. Pokoj je v nebezpečenstve, preto, milé deti, modlite sa a...

 Подробнее

„Drahé deti! Moja modlitba aj dnes je za vás všetkých, osobitne za všetkých, ktorí si zatvrdili srdcia k môjmu pozvaniu. Žijete v...

 Подробнее

„Drahé deti! Aj dnes prosím Ducha Svätého, aby naplnil vaše srdcia pevnou vierou. Modlitba a viera naplnia vaše srdcia láskou...

 Подробнее

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste boli modlitbou. Nech sa vám modlitba stane krídlami pre stretnutie s Bohom. Svet je v...

 Подробнее

„Drahé deti! S radosťou som aj dnes s vami a všetkých vás pozývam, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste...

 Подробнее

„Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dáva milosť, aby som vás mohla milovať a pozývať k obráteniu. Milé deti, nech Boh bude váš...

 Подробнее

„Drahé deti! Aj dnes som s vami a s radosťou vás všetkých pozývam: modlite sa a verte v silu modlitby. Otvorte svoje srdcia,...

 Подробнее

„Drahé deti! Aj dnes som s vami, aby som vás viedla k spáse. Vaša duša je nepokojná, pretože duch je slabý a unavený zo všetkých...

 Подробнее

Назад
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35